Kariyer Günleri Kapsamında Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa BAYIR Konferans Verdi


Yüksekokulumuz “I. Kariyer Günleri” kapsamında düzenlediği konferansta Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa BAYIR’ı ağırladı. Yüksekokulumuzun Salonunda 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 15.00’de yapılan konferansa okulumuzun akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.
Mustafa BAYIR, İl Özel İdaresinin teşkilat yapısını şematize ederek, yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Özel İdarelerin hizmetlerinin, toplumun tamamını ilgilendiren ve halkın müşterek ihtiyaçlarının karşılandığı genel hizmetleri kapsadığını açıkladı.
İl Özel İdaresinin gençlik, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre düzeni, bayındırlık hizmetleri, kültür, sanat, mikrokredi verilmesi, muhtaçlara yardım, okulların bakım ve onarımı gibi çok geniş kapsamda hizmet verdiğini açıklayan BAYIR, Karaman’da yapılan hizmetlerden de örnekler verdi.
İl Genel Meclisinin karar organı konumu hakkında da bilgiler veren BAYIR, İl Genel Meclisi üyelerinin seçimi, görev ve yetkilerini de sıraladı. İl Encümenliğinin Meclis tarafından gizli oy ile seçildiğini, Meclisin tatil döneminde yetki ve sorumluluklarını üstlendiğini, beş kişiden oluşan İl Encümenliğinin kanunda öngörülen cezaları verme yetkisine de sahip olduğunu belirtti.
İl Özel İdaresinin şehit ailelerine yaptığı maddi yardım konusunda hatırlatmalar yapan BAYIR, bu konuda yasa ve yönetmelikleri dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.
         Konferans süresince, il merkezinde ve ilçelerde İl Özel İdaresinin yapımına destek verdiği binaların görüntüleri ve çalışmalar, katılımcılar tarafından dikkatle izlendi.
Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından, katkılarından dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa BAYIR’a, Yüksekokulumuz Müdürü Öğr. Gör. Abdulbaki PINAR tarafından plaket takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.