Kariyer Günleri Kapsamında Yrd. Doç. Dr. Alaattin UCA Yüksekokulumuzda Kazım KARABEKİR Paşa'nın Hayatı ve Eserleri Konusunda Konferans Verdi.


Yüksekokulumuz “I. Kariyer Günleri” kapsamında düzenlediği etkinlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Alaattin UCA’yı ağırladı. 9 Mayıs 2012 Çarşamba günü gerçekleştirilen Konferansa Yüksekokulumuz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.
Yrd. Doç. Dr. Alaattin UCA, Kazım KARABEKİR Paşa’nın hayatını anlatmaya başladığı konuşmasında;
"Kazım KARABEKİR Paşa milli mücadelenin ünlü simalarındandır. 1882 yılında İstanbul Kocamustafapaşa’da doğmuştur. Babası Mehmet Emin Paşa, annesi Havva Hanımdır. Kazım KARABEKİR Paşa asker çocuğudur. Mehmet Emin Paşa katıldığı bir savaşta yaralanmış ve gazi olmuş daha sonra hizmetlerine devam etmiş, en son görev yeri olan Mekke’de kolera salgınına yakalanarak vefat etmiştir. Annesi Havva Hanım Mehmet Emin Paşa’nın vefatı üzerine çocuklarıyla birlikte İstanbul’a dönmüş bir süre sonra vefat etmiştir. KARABEKİR ailesi Türkmenlerin Avşar koluna mensubtur.  Kazım KARABEKİR Paşa, 5 erkek çocuğun en küçüğüdür. Ortaöğrenimini Fatih Askeri Rüştiyesinde tamamlamış, 1902 yılında Harp Okulundan, 1905 yılında Harp Akademisinden mezun olmuştur. Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. 1907 yılında Rumlara karşı gösterdiği başarıdan dolayı Kolağası olmuştur. 31 Mart ve Arnavutluk İsyanlarının bastırılmasında görev almış olup, I. Dünya Savaşında Yarbaylığa, 6 Mart 1915 Tümen Komutanlığına, Çanakkaledeki başarısından dolayı Albaylığa yükselmiştir.
            Doğuda Ruslara karşı savaşmış. 13 Şubat 1918 yılında Erzincan, 13 mart 1918 yılında Pasinleri geri alarak bölge halkını Ermenilerin zülmünden kurtarmış, Tuğgeneralliğe yükselmiştir. 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması üzerine İstanbul’a çağrılmış. Burada kendisine Erkan-ı Harbiye Umumiye Başkanlığı teklif edilmiş ama kabul etmemiş, 18. Kolordu Komutanı olarak görevine devam etmiştir. Erzurum ve Sivas Kongrelerini destekleyerek, 8 Temmuz 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifa edince onun yerine 2. Ordu Müfettişliğine getirilen Kazım KARABEKİR Paşa askeri sıfatı kalmayan Mustafa Kemal’e “Ordum ve ben emrinizdeyim” diyerek bağlılığını dile getirmiştir.
            28 eylül 1920’de Doğu Harekatını başlatarak 7 Kasım’da Gümrü’yü, 12 Kasım’da Iğdır’ı alarak 2-3 Aralık 1920’de Ermenilerle Gümrü Antlaşma’sını imzalamış ve Doğu Fatihi olarak anılmaya başlanmıştır. 17 Şubat – 4 Mart 1923’te 1. İzmir İktisat Kongresine başkanlık etmiş, 21 Kasım 1923’te İstiklal Ödülü verilmiş, 1924’te TBMM’ne İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Rauf ORBAY, Refet BELE, Ali Fuat CEBESOY gibi 30’tan fazla milletvekiliyle Terakki Perver Fırkası Partisi kurmuş, 27 Kasım 1924’te partiye genel başkan seçilmiş, İzmir’de Atatürk’e yapılacak suikasti bildiği halde söylemediği gerekçesiyle tutuklanmış, İsmet İNÖNÜ ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün araya girmesiyle 23 Temmuz 1926’da beraat etmiştir. 5 Aralık 1927 tarihinde emekli olmuş 1948 yılında vefat etmiştir.” diyerek konuşmasını sonlandırarak Konferans sona erdi.