PROGRAM BİLGİLERİ


Dili

 Türkçe

Süresi (Yıl)

 2

Azami Süresi (Yıl)

 4

Kontenjanı

 70 N.Ö. / 60 İ.Ö.

Staj Durumu

 Var (30 İşgünü Yaz Stajı)

Mezuniyet Ünvanı

 Tıbbi Tanıtım Elemanı

ÖSYM Tipi

 YGS6

 

Tarihçe

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı örgün öğretim olarak 2013-2014 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Programın öğrenci kontenjanı 130 adettir. Farklı kontenjanlarda çeşitli sınıflar, PC uygulama laboratuarı, kamu-özel sektör işbirliği ile sunulan imkânlar programın özelliklerindendir.

 

Kazanılan Derece

Önlisans Mezunu.


Kabul Koşulları

OSYM sınav sonucu yerleştirilmiş olmak


Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimi sonunda DGS sınavı ile lisans eğitimine geçilebilir. DGS ile geçilebilecek bölümler:

-       Halkla İlişkiler,

-       Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

-       Pazarlama,

-       Uluslararası Ticaret,

-       Uluslararası Ticaret ve Finansman,

-       Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

Ayrıca Açık öğretim lisans eğitimlerine devam etmeleri mümkündür.


Mezuniyet Koşulları

120 AKTS'yi sağlamak, genel not ortalaması en az 2.00 ve müfredattaki tüm dersleri başarmış olmak.

 

İstihdam Olanakları

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunları; mesleki yaşamlarında, ulusal ve uluslar arası ilaç firmalarında, medikal firmalarda ve ecza depolarında tıbbi satış temsilcisi unvanlarıyla istihdam edilebilme imkanına sahiptirler. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, istihdam fırsatı ve mesleki kariyerlerinde kariyer hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşabilmek konusunda oldukça avantajlıdırlar. Bunun en önemli sebebi; sağlık sektörünün geniş bir sektör olmasına rağmen, pazarlama ve tıbbi bilginin bir arada verilerek öğrenci yetiştirilen başka bir programın olmayışıdır. Söz konusu programda öğrenim görecek öğrencilerin staj, uygulama imkânları: Programımız öğrencileri ilaç firmaları, medikal firmalar, ecza depolarında staj ve uygulama yapma imkanına sahiptirler. Eğitim-Öğretim müfredatında öğrencilerin yapmak zorunda olduğu 30 iş günü meslek stajı bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca uygulamalı derslerle teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek sektöre bilinçli ve hazırlıklı olarak yetişecektir.


Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 100'lük not üzerinden değerlendirilip yarıyıl içi değerlendirmelerin %40'ı ile yarıyıl sonu değerlendirmelerin %60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Ayrıca bazı derslerde dönem içi uygulamalar yapılmaktadır.